Вести
У току радови на уређењу подсистема за наводњавање „Мали Иђош“

ЈВП „Воде Војводине“ наставља са прецизном динамиком спровођења инвестиционих активности које су планиране овогодишњим Програмом пословања. Обавештавамо... више

Издавање потврда о стању накнаде за одводњавање

У складу са Законом о водама, Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, поред досадашњег издавања потврда о стању накнаде за одводњавање за правна... више

ПОЧЕЛИ РАДОВИ ИЗ ПРОГРАМА СУФИНАНСИРАЊА

Радови у оквиру овогодишњeг програма суфинансирања Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водоприведу и шумарстсво и локалних самоуправа, почели су у неколико... више

ЈВП „Воде Војводине“ на 50. сајму ЛОРИСТ

На овогодишњем, 50. по реду, међународном сајму ЛОРИСТ, ЈВП „Воде Војводине“ учествује као суизлагач са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду,... више

У току уређење канала Јегричка

У току је уређење две деонице на каналу Јегричка – једна дужине око 8,5 километара од Деспотова до Равног Села и друга, дужине два километра, од прелива Змајево... више

УСКОРО КРАЈ РАДОВА НА РЕМОНТУ ПРЕВОДНИЦЕ У НОВОМ САДУ

ЈВП „Воде Војводине“ наставља своје активности на реализацији Програма пословања за 2017. годину. Радове на инвестиционом одржавању новосадске преводнице... више

ПОЧЕЛО УРЕЂЕЊЕ „ТРОМЕЂЕ“ КОД СОМБОРА

Крајем прошле недеље, званично су почели радови на уређењу „Тромеђе“ на ушћу Великог бачког канала и канала ДТД код Сомбора.... више