Вести
ПРОДАЈA ДРВЕТА „НА ПАЊУ“

Јавно водопривредно предузеће "ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ" Нови Сад Булевар Михајла... више

Водостаји испод линије редовне одбране од поплава

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ активно прате стање нивоа река на територији Војводине. Према извештајима... више

Порибљавање на риболовним водама ЈВП „Воде Војводине“

ЈВП „Воде Војводине“ порибило је са 17.000 килограма млађи шарана риболовне воде којима управља као корисник дела рибарског подручја. Акција порибљавања... више

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ТРСКЕ УЗ КАНАЛЕ ХС ДУНАВ - ТИСА - ДУНАВ

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да доставе пријаве за куповину трске на пању, уз Хс Дунав – Тиса - Дунав, на следећим каналима: 1. Бајски канал,... више

ЗАКУП ВОДНОГ ЗЕМЉИШТА

Изменама и допунама Закона о водама, које су ступиле на снагу крајем децембра 2016. године, предвиђeно је да се водно земљиште у јавној својини даје у закуп у поступку... више

РАДОВИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2017. ГОДИНУ

ЈВП „Воде Војводине“ наставило је и у 2017. години са низом инвестиционих активности у циљу побољшања каналске мреже у Војводини у погледу одводњавања, али... више

Филм о историји градње Хидросистема ДТД

Хидросистем ДТД са 939 километара изграђене каналске мреже повезује токове река Дунав и Тиса кроз Војводину, грађен је од 1957. до 1977. године и тада је представљао... више